1. Η εταιρεία Hartziotis Trading Co Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») δημιουργεί διαγωνισμό με τίτλο
  «Diplomatico» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
 3. H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/12/2021, έως και 23/12/2021. Ο
  Διοργανωτής μπορεί με σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό χώρο του να αλλάξει την διάρκεια του
  διαγωνισμού.
 4. Όροι συμμετοχής: Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε comment
  με ποιον θα θέλατε περισσότερο να το απολαύσετε.
 5. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό που ακολουθεί τις οδηγίες
  των όρων και έχει κατατεθεί εντός των ημερομηνιών διεξαγωγής του.
 6. Το δώρο του διαγωνισμού: O πρώτος ένα gift pack που περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Diplomatico
  Reserva Exclusiva μαζί με 2 ποτήρια Old Fashioned και οι άλλοι δύο νικητές από μία συσκευασία
  Diplomatico Reserva Exclusiva
 7. Οι νικητές ανακηρύσσονται μέσω κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού
  στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί στις 24/12/2021.
 8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
  περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’
  βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ)
  όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με
  αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.
 9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή με ειδική
  ανάρτηση. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η δήλωση αληθινών στοιχείων των τυχερών.
 10. Αυτός ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με το Facebook και το Facebook δεν έχει καμία σχέση με τα
  δώρα και την κλήρωση. Ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτού του διαγωνισμού είναι η Hartziotis
  Trading Co Ltd.